Zobacz więcej na temat OFERTY Vivo Fizjoterapia oraz CENNIKnaszych usług. Zapraszamy!


FASCIAL DISTORTION MODEL


 

Dlaczego dawny uraz kostki boli do dzisiaj? Dlaczego doświadczamy bólu krzyża pomimo braku zwyrodnień i dyskopatii? Co mają wspólnego kości, mięśnie, więzadła, torebki stawowe i wiele innych struktur? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w modelu anatomicznym terapii FDM (Fascial Distortion Model). 

 

 

Jak powstał FDM? 

 

Anatomiczny model leczenia metodą FDM powstawał przez wiele lat. Twórca metody Stephen Philip Typaldos był lekarzem i osteopatą pracującym na oddziale medycyny ratunkowej. Swoją metodę stworzył na początku lat 90- tych. Zauważył, że wiele spośród schorzeń z jakimi zgłaszali się pacjenci dotyczy struktur powięziowych, a nie pojedynczych jednostek mięśni, czy stawów. Ponadto zaczął słuchać i obserwować pacjentów, a w szczególności ich mowę ciała. Założył, że często sami chorzy pokazując bolesne miejsca nieświadomie podejmują próbę autoterapii przy ich wskazywaniu. Pacjent sam się diagnozuje, a terapeuta tylko odczytuje mowę ciała pacjenta. 

 

Na czym oparty jest model terapeutyczny? 

 

Model FDM koncentruje się na leczeniu zaburzeń powięzi. Każdy narząd, staw, nerw, naczynie krwionośne, mięsień, a nawet jego pojedyncze włókna są zawieszone na szkielecie z tkanki łącznej. Umożliwia ona prawidłową fiksację i ruchomość tych struktur. W wyniku urazu bądź przeciążenia powięź ulega uszkodzeniu. Jej idealna struktura w postaci ułożonych odpowiednio włókien kolagenowych zostaje zaburzona. Może dochodzić do rozerwania, sklejenia, nieprawidłowego zabliźnienia lub twardnienia, czego konsekwencją jest zaburzenie pracy nie tylko dysfunkcyjnego obszaru, ale struktur położonych w odległych miejscach. Na przykład w wypadku wystąpienia dystorsji fałd. Dawne skręcenie kostki spowodowało rozciągnięcie torebki stawu skokowego, która nie może powrócić do swojego pierwotnego ułożenia, ponieważ uległa skręceniu. Należy więc zadziałać impulsem manipulacyjnym w celu ponownego odtworzenia mechanizmu skręcenia, aby włókna kolagenowe mogły na nowo ułożyć się w prawidłowy sposób w procesie regeneracji. Tak zmieniona torebka stawowa może pociągać za sobą łańcuch mięśniowo powięziowy i objawiać się bólem na przykład w biodrze. 

 

 

Rodzaje dystorsji 

 

Typaldos wyróżnił sześć podstawowych zaburzeń powięziowych, które leczy się w odmienny sposób. Są to: 

 

  • dystorsja kontinuum- zaburzenie strefy przejściowej

  • przepuklina punktu spustowego- przepuklina niżej położonych warstw powięziowych

  • dystorsja fałd- dysfunkcja torebki stawowej

  • dystorsja tektoniczna- unieruchomienie powięzi 

  • dystorsja cylindryczna- skręcenie powięzi 

  • taśma spustowa- skręcenie lub rozwarstwienie powięzi 

 

Każda z tych dystorsji jest leczona w inny sposób. Dlatego niezbędna jest dokładna diagnostyka oparta na wywiadzie, obserwacji mowy ciała pacjenta i palpacji. Należy podkreślić, że pacjent przychodząc do terapeuty z danym problemem bólowym, czy ograniczeniem ruchomości może posiadać więcej niż kilka dystorsji różnego typu. Istnieją także dystorsje tak zwane ukryte, które nie dają żadnych objawów lecz mogą być przyczyną problemów w odległych rejonach ciała. 

 

Leczenie 

 

Terapia metodą FDM może być bolesna. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z taśmą spustową, dystorsją kontinuum lub przepukliną punktu spustowego. Jednak koncepcja FDM podlega ciągłemu udoskonalaniu i obecnie stosuje się techniki mniej bolesne tak, aby terapia była jak najmniej obciążająca dla pacjenta. W leczeniu dystorsji stosuje się głębokie odkształcenie tkanki powięziowej, impulsy manipulacyjne, czy uciski. Podstawowym narzędziem terapeutycznym jest kciuk fizjoterapeuty. Do zabiegów nierzadko używa się narzędzi ze stali chirurgicznej, baniek chińskich, szczotek czy wałków z kolcami. 

 

 

 

Efekty 

 

Fascial Distortion Model charakteryzuje niezwykła skuteczność. Doświadczony fizjoterapeuta pracujący tą metodą, może uzyskać trwałą poprawę już po jednej jednostce terapeutycznej. Zazwyczaj do uzyskania optymalnych efektów wystarczą 3-4 15 minutowe jednostki terapeutyczne. Po prawidłowej diagnostyce i odpowiednio przeprowadzonej terapii znacząca poprawa następuje natychmiast. Jeśli poprawa nie następuje należy zweryfikować diagnozę lub oznacza to, że problem nie dotyczy układu powięziowego. 

 

Dlaczego warto poddać się terapii metodą FDM? 

 

Powięź odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu dysfunkcji i dolegliwości bólowych w naszym organizmie. Potwierdza to wzrastające zainteresowanie powięzią wśród fizjoterapeutów, lekarzy i naukowców, oraz prowadzone licznie badania naukowe, które sugerują, że zaburzenia powięzi stanowią główny powód powstawania bólu i ograniczeń ruchomości. Najnowsze doniesienia podają, że dysfunkcja powięzi piersiowo lędźwiowej jest główną przyczyną bólu w dolnym odcinku kręgosłupa, a nie jak do tej pory sądzono dysfunkcje krążka międzykręgowego i struktur stawowych. Terapia metodą FDM jest niezwykle skuteczna. Zazwyczaj terapeuta podczas 2-3 jednostek terapeutycznych jest w stanie uzyskać znaczną poprawę lub całkowicie pozbyć się problemu.

 

Damian Kulig 

mgr fizjoterapii

terapeuta manualny

igłoterapeuta

 


Zobacz więcej na temat OFERTY Vivo Fizjoterapia oraz CENNIK naszych usług.


 

 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/kobieta">Kobieta zdjęcie utworzone przez javi_indy - pl.freepik.com</a>

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/kobieta">Kobieta zdjęcie utworzone przez javi_indy - pl.freepik.com</a>